Specjalizacje lekarskie

Medycyna to niezwykle ważna nauka. Gdyby nie medycyna z całą pewnością śmiertelność ludzka zaczęła by diametralnie rosnąć, a szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy tyle spalin i specyfików emitowanych jest do powietrza i są one przyczynami wielu chorób. Jednakże dzięki niesamowicie rozwiniętej medycynie oraz sposobach wykrywania chorób można rozpocząć ich leczenie i zapobiegać oraz wykonywać leczenie w szybki i skuteczny sposób. Medycyna posiada takie dziedziny, które są jednocześnie odpowiednikami specjalizacji medycznych są: Alergologia, Andrologia i Urologia, Anestezjologia i Intensywna terapia, Balneologia, Chirurgia, która dzieli się na : Dziecięcą, klatki piersiowej (Torakochirurgia), naczyniowa, ogólna, onkologiczna, plastyczna (kosmetyczna, estetyczna), refrakcyjna, sercowo-naczyniowa (Kardiochirurgia), stomatologiczna, szczękowo-twarzowa, układu nerwowego (Neurochirurgia), Neurotraumatologia, urazowa (Traumatologia) i Ortopedia oraz Przeszczepianie narządów (Transplantacja, Transplantologia),  Dermatologia i Wenerologia, Kosmetologia, Diabetologia, Endokrynologia, Farmakologia, Toksykologia, Ginekologia i Położnictwo, Kardiologia, Okulistyka (Oftalmologia), Rehabilitacja, Seksuologia i wiele, wiele innych dzięki którym można rozpoznać choroby i wszcząć ich leczenie.

Problemy ze wzrokiem

Problemy ze wzrokiem pojawiają się praktycznie u każdej osoby w podeszłym wieku. Naturalne starzenie się siatkówki oka, wpływa na pogorszenie ostrości widzenia, wymagając tym samym zastosowania okularów. Nie musi to jednak dotyczyć tylko osób starszych. Młodzi ludzie coraz częściej zmuszeni są do korekcji wzroku przy pomocy okularów lub soczewek, co spowodowane jest wadami wrodzonymi, bądź też zbyt częstym przebywaniem przed komputerem lub telewizorem. Lekarzem, do którego należy zgłosić się w przypadku takich problemów jest okulista. Wykona on wszelkiego rodzaju badania, które pozwolą stwierdzić jaka jest przyczyna wady i w jakim stopniu jest ona zaawansowana. W przypadku małych dzieci, noszenie okularów może być zabiegiem krótkotrwałym. Wystąpienie u nich wad, jest często możliwe do wyeliminowania. Takie osoby mają jednak zwiększone predyspozycje do nawrotu wady wzroku wraz z postępem wieku. Problemy ze wzrokiem nie są jednak tylko spowodowane wadami. Istnieje wiele chorób, takich jak na przykład jaskra, które powodują trwałe uszkodzenie wzroku. Zjawisko to możemy też obserwować u cukrzyków, u których retinopatia spowodowana wahaniami glukozy we krwi i jej działaniem neurodegeneracyjnym, przyczynia się do pogorszenia wzroku a nawet jego utraty.

Medycyna estetyczna

Media kreują wiele poglądów i przekonań społeczeństwa. To one prezentują ideał sylwetki i ogólnego wyglądu, zarówno kobiet jak i mężczyzn, który staje się głównym celem młodych ludzi. W efekcie, kiedy tylko są w stanie pozyskać odpowiednie środki finansowe, robią wszystko, aby upodobnić się do tego wizerunku. Dlatego też w ostatnich latach ogromnym powodzeniem cieszą się gabinety medycyny estetycznej. Zainteresowanie zabiegami dotyczy też pań, wchodzących w okres przekwitania. Pojawianie się zmarszczek mimicznych i bruzd, oraz osłabienie elastyczności skóry, są często przyczyną depresji, związanej ze strachem przed starością. W związku z tym fundują sobie one zabiegi botoksu, bądź wstrzykiwania kwasu hialuronowego, aby wygładzić twarz nadać jej młodzieńczy wygląd. Zabiegi te jednak nie zawsze okazują się dobrą decyzją. Zbyt liczna ingerencja w stan skóry, może spowodować jej nienaturalność, która wygląda zdecydowanie mniej estetycznie niż delikatne zmarszczki. Jest to jednak niewielki i mało przekonujący argument. Co więcej na takie zabiegi coraz częściej decydują się również panowie. Działalność medycyny estetycznej to jednak nie tylko działania upiększające, ale również poprawiające wrodzone wady.

Choroby dietozależne

Istnieje bardzo wiele różnych schorzeń, o odmiennym stopniu natężenia i rodzaju objawów, będących wynikiem stopnia rozwoju lub indywidualnych predyspozycji organizmu. Wśród nich wyróżnić możemy grupę chorób, określanych mianem dietozależnych. Są to jednostki chorobowe, najczęściej dziedziczone genetycznie, autosomalnie recesywnie, które bezwzględnie wymagają przestrzegania określonej diety, polegającej na wykluczeniu pewnych produktów, lub też zastąpieniu ich zamiennikami.  Nie przestrzeganie tych warunków, może prowadzić do trwałego uszkodzenia organizmu, a nawet zgonów. Wśród tych chorób niewątpliwie możemy wymienić fenyloketonurię, galaktozemię i mukowiscydozę. Fenyloketonuria to bardzo niebezpieczna choroba, która wynika z wadliwego bloku przemian aminokwasów w organizmie- fenyloalaniny w tyrozynę. Brak tej zdolności u chorych powoduje nagromadzenie się fenyloalaniny w organizmie dając liczne objawy, z których najniebezpieczniejszym jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, a w efekcie upośledzenie umysłowe. W diecie choreo na fenyloketonurię wykluczone jest więc spożywanie produktów bogatych w białko, które zawierają szkodliwy dla chorych aminokwas w dużej ilości. Zamiast tego pacjenci otrzymują specjalne bezfenyloalaninowe preparaty białkowe.

Problem starszych osób

Najliczniejszymi i najczęstszymi klientami wszystkich aptek są osoby starsze. Wynika to z licznych schorzeń, które są nieodłącznym elementem życia seniora. Ilość leków którą muszą spożywać osoby starsze każdego dnia, jest wręcz przerażająca. Często zażywają je oni bezmyślnie, samodzielnie zwiększając dawkę, bądź też niewłaściwie łącząc i licząc na to , że ulżą im one w cierpieniu i pozwolą chociaż na chwilę zapomnieć o nieustającym bólu. Ta grupa w kontekście wydatków na leki, przewyższa każdą inną. Miesięcznie starsze osoby wydają nawet kilkaset złotych, na podstawowe środki farmaceutyczne, bez których nie mogą funkcjonować. Dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, przyznawane na leki na receptę, są bardzo niewielkie, a w wyniku wprowadzonej w tym roku ustawy, niektórzy chorzy, muszą pokrywać całkowity koszt leczenia, bez możliwości uzyskania jakichkolwiek ulg. Jest to przykre zjawisko, w wyniku którego większość seniorów skazana jest na ubóstwo. W związku z nim zamiast cieszyć się z otrzymywanej emerytury, zwiedzać świat i wspominać wspaniałe chwile, muszą oni liczyć każdy grosz, aby starczyło im na jedzenie do końca miesiąca. W ostatnich latach nie mogą oni również liczyć na dofinansowania lub pomoc ze strony opieki społecznej, gdyż coraz mniej programów obejmuje osoby starsze.

Polska służba zdrowia

Polska służba zdrowia stanowi przedmiot odwiecznych żartów i krytyki. Niewielu z nas jedna zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa ona w naszym życiu. Leczenie jest bardzo ważnym elementem, który prędzej czy później dotyczy każdego z nas. Dostępność do specjalistów służby zdrowia jest niezwykle cenna, z uwagi  na możliwość uniknięcia powikłań. Istnieją tacy, dla których jedyny lekarz, który istnieje i ma prawo wdawać werdykty, oraz podejmować decyzje, to lekarz prywatny. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, iż większość lekarzy przyjmujących prywatnie, posiada etaty w państwowej służbie zdrowia i przyjmuje bezpłatnie w szpitalach. Oczywiście czas oczekiwania jest nico dłuższy, jednak jeśli nie wymagamy natychmiastowej opieki, której szpital ma obowiązek nam udzielić, poczekanie kilku tygodni nie powinno stanowić dla nas żadnego problemu. Zdrowie to dar, który wielu z nas otrzymuje na początku życia i ma szansę utrzymać przez długie lata, jeśli odpowiednio o nie zadbamy i zastosujemy prewencję. Leczenie i dostęp do służby zdrowia, a dokładniej poczucie bezpieczeństwa związane z tym faktem jest jednak niezwykle cenne i budujące, dlatego tez powinniśmy je docenić i starać się realizować , oraz wspierać w jak największym wymiarze. Dostrzeganie pozytywnych stron w każdej sytuacji jest bardzo korzystna cechą.

Rodzaje leczenia

Leczenie to inaczej terapia czy  kuracja. Leczenie to cała gama czynności medycznych, które wykonuje się przy pomocy różnego rodzaju leków czy też specjalistycznej aparatury. Wszystkie te działania zmierzają do przywrócenia równowagi organizmu który został dotknięty chorobą lub też kalectwem. Leczenie to również wszystkie czynności lekarskie które mają na celu przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jakości jego życia. Można wyróżnić wiele różnych rodzajów leczenia. Te rodzaje to: leczenie objawowe, leczenie przyczynowe, leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne, farmakoterapia, chemioterapia, klimatoterapia, leczenie spoczynkowe, leczenie szpitalne, leczenie dietetyczne, delfinoterapia, hipnoterapia, balneoterapia, leczenie intensywne, psychoterapia, arteterapia, leczenie zajęciowe, leczenie bodźcowe, leczenie paliatywne, fizykoterapia, ziołolecznictwo oraz metody alternatywne. Leczenie wykonywane jest przede wszystkim w takich instytucjach jak szpitale przez wyspecjalizowanych lekarzy oraz wyszkolone pielęgniarki. Cały personel szpitala ma za zadanie pracować tak aby cały szpital funkcjonował dobrze oraz aby leczenie pacjentów było skuteczne i wykonywane w jak najprostszy sposób.

Choroby dietozależne

Spośród wielu schorzeń dotykających ludzi, na szczególną uwagę zasługują te o charakterze dietozależnym. Są to często choroby genetyczne, pojawiające się już od pierwszych dni życia. Wymagają wtedy restrykcyjnej diety, której nieprzestrzeganie wiąże się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, a nawet śmiercią. Diagnoza tego rodzaju chorób jest obecnie bardzo dobrze rozwinięta. Badania przesiewowe przeprowadzane już w pierwszych chwilach życia dziecka, pozwalają na natychmiastowe zdiagnozowanie na przykład fenyloketonurii, która jest chorobą polegającą na zaburzeniach bloku metabolicznego i tym samym przemiany fenyloalaniny w tyrozynę. Nagromadzona w organizmie fenyloalanina jest podstawową przyczyną zaburzeń neurologicznych i upośledzenia umysłowego u małych dzieci. Kolejną z chorób wcześnie pojawiających się są celiakia i galaktozemia. Do chorób zależnych od diety należą tez jednak popularne schorzenia cywilizacyjne, takie jak dyslipidemia, nadciśnienie i cukrzyca typu drugiego. Są one co prawda mniej restrykcyjne pod tym względem, jednak nieprzestrzeganie zaleceń dietetycznych prowadzi do ich pogłębiania się występowania schorzeń współistniejących z nimi, co stanowi niebezpieczeństw dla życia.

Skąd się bierze anemia

Anemia jest chorobą,  która dotyka wiele osób. Jej pierwsze objawy nie są na tyle wyraźne, aby bezbłędnie ją zdiagnozować. Czasami wręcz diagnoza jest przypadkowa, wskutek wykonania kontrolnych badań krwi. Zbyt mała liczba krwinek czerwonych, lub nieprawidłowości w ich kształcie, zwiastują bowiem właśnie to schorzenie. Przyczyny mogą być różne, zazwyczaj jest to zbyt niska podaż żelaza, zwłaszcza u kobiet, oraz nieprawidłowe odżywianie się, połączone z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Skutkiem jest osłabienie,  bóle głowy, apatia, zmęczenie, stany depresyjne, bądź też nerwowość i pobudliwość. Z łagodnej anemii można jednak na szczęście się wyleczyć. Wystarczy uzupełnić niedoborowe składniki i zadbać o siebie. Jeśli jednak doprowadzimy swój organizm do cięższych jej postaci, może okazać się niebezpieczna nie tylko dla zdrowia, ale również życia. Anemia dotyka często kobiety, ze względu na nadmierną utratę żelaza, oraz dzieci. Warto więc w tych przypadkach szczególnie monitować stan zdrowia. W przypadku dzieci, szczególnie musimy pilnować ilości spożywanych pokarmów, gdyż unikanie posiłków i niedobór składników odżywczych są podstawowymi przyczynami wystąpienia wielu rodzajów anemii.

Prywatne placówki zdrowia

Płacąc wszelkie świadczenia zgodnie z prawem, a więc również opłacając ubezpieczenie, mamy prawo do bezpłatnego leczenia, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jakość tego leczenia, zdaniem wielu pozostawia sporo do życzenia. Mimo wszystko, dostępna w szpitalach aparatura i wykształcony personel, stanowią podstawę do wnioskowania o prawidłowej jakości usług. Coraz więcej jednak osób preferuje korzystanie z usług szpitali prywatnych. Są one bardzo drogie, jednak również prezentują diametralnie wyższy standard. Dla tych więc, dla których koszty nie grają roli, pobyt w szpitalu prywatnym stanowi znacznie atrakcyjniejszą opcję. Dostępne są także prywatne przychodnie, w których można odbyć wizytę lekarską, uzyskać skierowanie na specjalistyczne badania, dokonać niewielkich zabiegów i otrzymać receptę na leki. Coraz więcej lekarzy rozpoczyna prywatną działalność, gdyż jest ona zdecydowanie bardziej opłacalna finansowo. Prywatne kliniki posiadają także zdecydowanie większe możliwości pod względem dostępności specjalistycznej aparatury. Zatrudniany wyłącznie wybitny i wyspecjalizowany personel medyczny, oraz piękny wystrój budynków i komfort wszelkich obecnych w nim elementów sprawiają, że prywatne kliniki robią ogromne wrażenie na swoich pacjentach.